Τελικός αξιολογικός πίνακας μετά τις ενστάσεις και τη λύση ισοβαθμιών των υποψηφίων διευθυντών/ντριών ΠΥΣΠΕ Κιλκίς 2017-18

 

   Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων υποψηφίων διευθυντών/ντριών δεν επήλθε καμία μεταβολή στον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων του ΠΥΣΠΕ Κιλκίς, ο οποίος οριστικοποιείται και υποβάλλεται προς κύρωση στον Περιφερειακό Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας.

  Υπενθυμίζεται ότι η τελική κατάταξη των υποψηφίων που ισοβαθμούσαν έγινε σύμφωνα με την αρ.πρωτ.Φ.361.22/45/123511/Ε3/19-07-2017 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (πλεονάζον χρόνος στο βαθμό).

 

 Τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων διευθυντών/ντριών ΠΥΣΠΕ Κιλκίς Excel icon

 

 Εγκύκλιος Φ.361.22/45/123511/Ε3/19-07-2017 περί ισοβαθμιών   word icon

 

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς

Αγίου Γεωργίου 1,61100 Κιλκίς

Τηλ.: 23410 24628, 23410 25510
Fax : 23410 22439

Email: mailatdipe.kil.sch.gr