Διδασκαλία και μάθηση σ’ ένα σύγχρονο παιδαγωγικό περιβάλλον με τη χρήση της Τεχνολογίας Πληροφοριών κι Επικοινωνίας

 

Διδασκαλία με τη χρήση ΤΠΕ    word icon

Επικοινωνία

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς

Αγίου Γεωργίου 1,61100 Κιλκίς

Τηλ.: 23410 24628, 23410 25510
Fax : 23410 22439

Email: mailatdipe.kil.sch.gr