Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών - βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων


 

Aυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών   pdf-icon

 

 

ΦΕΚ 2255τΒ2013 Υποδείγματα              pdf-icon

top