Ποσοστά απεργιών ΑΔΕΔΥ - ΔΟΕ


  

ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ ΣΤΙΣ 27-11-2014 

 

Σύνολο υπηρετούντων

εκπαιδευτικών

Απεργούντες

 

Αριθμός

 

Ποσοστό

%

668

114

17,07%

 

Σύνολο υπηρετούντων

διοικητικών

Απεργούντες

 

Αριθμός

 

Ποσοστό

%

10

00

0,00%

 

 

 

ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΔΕΔΥ-ΔΟΕ ΣΤΙΣ 9-04-2014

 

Σύνολο υπηρετούντων

εκπαιδευτικών

Απεργούντες

 

Αριθμός

 

Ποσοστό

%

657

42

6,39%

 

 

 

 

ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΟΕ ΣΤΙΣ 04-04-2014

 

Σύνολο υπηρετούντων

εκπαιδευτικών

Απεργούντες

 

Αριθμός

 

Ποσοστό

%

647

152

23,48%

 

 

 

 

ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΔΕΔΥ ΣΤΙΣ 12-03-2014

 

Σύνολο υπηρετούντων

εκπαιδευτικών

Απεργούντες

 

Αριθμός

 

Ποσοστό

%

635

47

7,40%

 

 

 

 

ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΔΕΔΥ ΣΤΙΣ 19-03-2014

 

Σύνολο υπηρετούντων

εκπαιδευτικών

Απεργούντες

 

Αριθμός

 

Ποσοστό

%

647

36

5,56%

 

 

 

 

 

ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΔΕΔΥ ΣΤΙΣ 06-11-2013

 

Σύνολο υπηρετούντων

εκπαιδευτικών

Απεργούντες

 

Αριθμός

 

Ποσοστό

%

624

71

11,37%

 
 
 

 

 

ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΔΕΔΥ ΣΤΙΣ 25-09-2013

 

Σύνολο υπηρετούντων

εκπαιδευτικών

Απεργούντες

 

Αριθμός

 

Ποσοστό

%

617

28

4,54%

 

 

 

 

ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΔΕΔΥ ΣΤΙΣ 24-09-2013

 

Σύνολο υπηρετούντων

εκπαιδευτικών

Απεργούντες

 

Αριθμός

 

Ποσοστό

%

617

15

2,43%

 

 

 

 

ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΔΕΔΥ ΣΤΙΣ 19-09-2013

 

Σύνολο υπηρετούντων

εκπαιδευτικών

Απεργούντες

 

Αριθμός

 

Ποσοστό

%

585

217

37,09%

 

 

 

 

ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΔΕΔΥ ΣΤΙΣ 18-09-2013

 

Σύνολο υπηρετούντων

εκπαιδευτικών

Απεργούντες

 

Αριθμός

 

Ποσοστό

%

585

244

41,7%

 

 

 

 

ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΔΕΔΥ 20-02-2013

 

Σύνολο υπηρετούντων

εκπαιδευτικών

Απεργούντες

 

Αριθμός

 

Ποσοστό

%

678

109

16,07%

 

 

 

 

ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΔΕΔΥ ΣΤΙΣ 19-12-2012

 

Σύνολο υπηρετούντων

εκπαιδευτικών

Απεργούντες

 

Αριθμός

 

Ποσοστό

%

670

10

1,5%

 

 

 

ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΔΕΔΥ ΣΤΙΣ 07-11-2012

 

Σύνολο υπηρετούντων

εκπαιδευτικών

Απεργούντες

 

Αριθμός

 

Ποσοστό

%

670

185

27,61

 

 

 

 

ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΔΕΔΥ ΣΤΙΣ 06-11-2012

 

Σύνολο υπηρετούντων

εκπαιδευτικών

Απεργούντες

 

Αριθμός

 

Ποσοστό

%

670

75

11.19

 

 

 

 

 

ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΔΕΔΥ ΣΤΙΣ 06-11-2012

 

Σύνολο υπηρετούντων

εκπαιδευτικών

Απεργούντες

 

Αριθμός

 

Ποσοστό

%

670

75

11.19

 

 

 

 

 

ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΔΕΔΥ ΣΤΙΣ 18-10-2012

 

Σύνολο υπηρετούντων

εκπαιδευτικών

Απεργούντες

 

Αριθμός

 

Ποσοστό

%

673

127

18,87

 

 

 

 

 

ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΟΕ ΣΤΙΣ 26-9-2012

 

Σύνολο υπηρετούντων

εκπαιδευτικών

Απεργούντες

 

Αριθμός

 

Ποσοστό

%

632

73

11,55

 

 

 

 

 

ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΟΕ ΣΤΙΣ 12-9-2012

 

Σύνολο υπηρετούντων

εκπαιδευτικών

Απεργούντες

 

Αριθμός

 

Ποσοστό

%

583

57

9.78

 

 

 

 

top