Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»


 

1168_ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ__ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ_2014-2015_Page_1.jpg

 

Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης     pdf-icon

 

top