Απόκτηση Τίτλου Σπουδών Δημοτικού Σχολείου (Μόνιμη ανάρτηση)


 

   Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς ανακοινώνει ότι όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν «Τίτλο Σπουδών Δημοτικού Σχολείου» και έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης και για αντικειμενικούς λόγους αδυνατούν να φοιτήσουν σε Νυκτερινό Σχολείο, μπορούν να πάρουν μέρος σε εξέταση (γραπτή και προφορική), για να τον αποκτήσουν.
     Οι εξετάσεις διεξάγονται το πρώτο δεκαήμερο των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Δεκεμβρίου, Φεβρουαρίου, Απριλίου και Ιουνίου.
     Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, Αγ. Γεωργίου 1 Κιλκίς.

 

 

top