ΦΕΚ για τη δεύτερη ξένη γλώσσα


 

   Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση με θέμα: Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων. 

 

   ΦΕΚ    pdf-icon

 

 

top