Πρόσκληση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών (Γενικής Παιδείας, Μουσικών και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης), σχολ. έτους 2017-2018


 

 Υπουργ. Απόφαση αναπλ. Γεν. Παιδείας   pdf-icon

 

 Υπουργ. Απόφαση αναπλ. Μουσικών   pdf-icon

 

 Υπουργ. Απόφαση αναπλ. Ε.Α.Ε.   pdf-icon

 

 

top