Πρόσκληση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ06, ΠΕ11, και ΠΕ16 για δηλώσεις οριστικής τοποθέτησης ή βελτίωσης θέσης


 

Πρόσκληση ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ06, ΠΕ11, και ΠΕ16 για προτίμηση τοποθέτησης ή βελτίωσης   pdf-icon

 

 

top