Ικανοποιηθείσες και μη ικανονποιηθείσες Βελτιώσεις θέσεων, Οριστικές τοποθετήσεις Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Κιλκίς, 26 Μαΐου 2017


 

 Ικανοποιηθείσες Βελτιώσεις, Οριστικές τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ   Excel-icon

 

 Μη ικανοποιηθείσες Βελτιώσεις, Οριστικές τοποθετήσεις εντός ΠΥΣΠΕ   Excel-icon

 

 

top