Ανακοινοποίηση: Ανάληψη υπηρεσίας με τη λήξη του διδακτικού έτους 2016-17 εκπαιδευτικών αποσπασμένων σε ΠΥΣΠΕ εκτός Κιλκίς, που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Κιλκίς


 

 Ανακοινοποίηση: Ανάληψη υπηρεσίας με τη λήξη σχολ. έτους 2016-17   pdf-icon

 

 

top