Τελικός αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών σχολικών μονάδων Διεύθυνσης Π.Ε. Κιλκίς, μετά τις ενστάσεις


 

 Τελικός αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Δ/ντών σχολικών μονάδων Π.Ε. Κιλκίς

 

   Excel-icon

 

 

 

top