Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Αρθρογράφος Επισκ.
Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών του Ολοήμερου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς 16 Φεβρουάριος 2016 Καπίδης Παν. 339
Ενημέρωση σχολικών μονάδων για τα Μέλη του Τοπικού Δικτύου για την Πρόληψη της Σχολική Βίας και του Εκφοβισμού, Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς 10 Φεβρουάριος 2016 Καπίδης Παν. 336
Τέσσερις προσλήψεις για την Ειδική Εκπαίδευση στην Πρωτοβάθμια 08 Φεβρουάριος 2016 Καπίδης Παν. 317
Ανασυγκρότηση Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Κιλκίς 04 Φεβρουάριος 2016 Καπίδης Παν. 413
Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύυνσης Π.Ε. Κιλκίς 04 Φεβρουάριος 2016 Καπίδης Παν. 294
Προκήρυξη - Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσης Διευθυντή του Ολοήμερου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς 03 Φεβρουάριος 2016 Καπίδης Παν. 330
Προσλήψεις 45 Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία – ΑΠ1, ΑΠ2 και ΑΠ3» για το διδακτικό έτος 2015-16 03 Φεβρουάριος 2016 Καπίδης Παν. 247
Ανακοίνωση πινάκων μορίων μεταθέσεων – Υποβολή ενστάσεων 22 Ιανουάριος 2016 Καπίδης Παν. 1045
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής προϊσταμένων εκπαιδευτικών θεμάτων 21 Ιανουάριος 2016 Καπίδης Παν. 398
Οριστικός πίνακας οργανικών κενών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) 2016 30 Δεκέμβριος 2015 Καπίδης Παν. 411
Συγκρότηση Εφορευτικών Επιτροπών των Διευθύνσεων Π.Ε. και Δ.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 30 Δεκέμβριος 2015 Καπίδης Παν. 347
Εγκύκλιος Μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού 23 Δεκέμβριος 2015 Καπίδης Παν. 331
Κατάρτιση πίνακα εκλογέων της διαδικασίας μυστικής ψηφοφορίας επιλογής Διευθυντών Εκπαίδευσης 22 Δεκέμβριος 2015 Καπίδης Παν. 518
Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 16 Δεκέμβριος 2015 Καπίδης Παν. 437
Προσλήψεις Αν. Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70 στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία – ΑΠ1, ΑΠ2 και ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το διδ. έτος 2015-16 (11-12-15) 14 Δεκέμβριος 2015 Καπίδης Παν. 301
Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας 11 Δεκέμβριος 2015 Καπίδης Παν. 324
Τοποθέτηση Προϊσταμένων 2/θ και 3/θ Σχολικών Μονάδων της Δ/νσης Α/θμιας Κιλκίς 10 Δεκέμβριος 2015 Καπίδης Παν. 432
Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-16 10 Δεκέμβριος 2015 Καπίδης Παν. 536
Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Κιλκίς 08 Δεκέμβριος 2015 Καπίδης Παν. 312
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Κεντρικής Μακεδονίας 23 Νοέμβριος 2015 Καπίδης Παν. 352
Προσλήψεις 627 εκπαιδευτικών διαφόρων κλάδων 23 Νοέμβριος 2015 Καπίδης Παν. 313
Παράταση Υποβολής Προγραμματων Σχολικών Δραστηριοτήτων 2015-16 20 Νοέμβριος 2015 Καπίδης Παν. 305
Πρόσληψη 26 Νηπιαγωγών ΕΑΕ (ΠΕ60.50), 11 Δασκάλων ΕΑΕ (ΠΕ71 & ΠΕ70.50) και 156 Δασκάλων (κλάδου ΠΕ70) ως προσωρινών αναπληρωτών εκπ/κών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2015-2016 (16-11-15) 17 Νοέμβριος 2015 Καπίδης Παν. 314
Πρόσληψη 6 Νηπιαγωγών ΕΑΕ (ΠΕ60.50), 11 Δασκάλων ΕΑΕ (ΠΕ71 & ΠΕ70.50) και 34 Δασκάλων (κλάδου ΠΕ70) ως προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2015-2016 (16-11-15) 17 Νοέμβριος 2015 Καπίδης Παν. 285
Ορισμός & Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διοικητικών Θεμάτων (9-11-2015) 09 Νοέμβριος 2015 Καπίδης Παν. 357
Πρόσληψη 139 Νηπιαγωγών ΕΑΕ (ΠΕ61 &ΠΕ60.50), 204 Δασκάλων ΕΑΕ (ΠΕ71 & ΠΕ70.50) και 432 Δασκάλων (κλάδου ΠΕ70) ωςπροσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2015-2016 (6-11-15) 09 Νοέμβριος 2015 Καπίδης Παν. 300
Πρόσληψη 189 αναπληρωτών εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 47 αναπληρωτών εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2015-2016 (2-11-15) 03 Νοέμβριος 2015 Καπίδης Παν. 336
Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχολικό έτος 2015-2016 και ανακλήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών (2-11-15) 02 Νοέμβριος 2015 Καπίδης Παν. 392
Συμπληρωματικές αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Υπηρεσίες) για το σχολικό έτος 2015-2016 και ανακλήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών (2-11-15) 02 Νοέμβριος 2015 Καπίδης Παν. 360
Προκήρυξη-πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Δ/νσης Π.Ε. Κιλκίς 29 Οκτώβριος 2015 Καπίδης Παν. 416
top