Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Αρθρογράφος Επισκ.
Προσλήψεις 218 αναπληρωτών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16.01-Μουσικής, ΠΕ19&ΠΕ20-Πληροφορικής και ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών 26 Οκτώβριος 2015 Καπίδης Παν. 333
Προσλήψεις αναπληρωτών κλάδων ΠΕ06 ΠΕ08 ΠΕ11 ΠΕ16.01 ΠΕ19-ΠΕ20 ΠΕ32-ΠΕ18.41 για Δημ. Σχολ. με Ε.Α.Ε.Π. 26 Οκτώβριος 2015 Καπίδης Παν. 468
Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25 για το διδακτικό έτος 2015-2016 26 Οκτώβριος 2015 Καπίδης Παν. 309
Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για το διδακτικό έτος 2015-2016 (14-10-15) 14 Οκτώβριος 2015 Καπίδης Παν. 372
Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για το διδακτικό έτος 2015-2016 (14-10-15) 14 Οκτώβριος 2015 Καπίδης Παν. 345
Πρόσληψη 1.511 αναπληρωτών εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 355 αναπληρωτών εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδ. έτος 2015-2016 14 Οκτώβριος 2015 Καπίδης Παν. 321
Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων ΠΕ21 και ΠΕ26 διδακτικού έτους 2015-2016 14 Οκτώβριος 2015 Καπίδης Παν. 351
Πίνακες κατάταξης υποψηφίων για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων ΕΕΠ 2015-2016 12 Οκτώβριος 2015 Καπίδης Παν. 386
Πρόσληψη 1.257 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ71 και ΠΕ70.50-Δασκάλων ΕΑΕ και 111 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ60.50-Νηπιαγωγών 12 Οκτώβριος 2015 Καπίδης Παν. 365
Πρόσληψη 318 αναπληρωτών εκπαιδευτικών του κλάδou ΠΕ71 Δασκάλων ΕΑΕ και 83 αναπληρωτών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ60.50 Νηπιαγωγών ΕΑΕ ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου ορισμένου χρόνου για το διδακτικό έτος 2015-16 08 Οκτώβριος 2015 Καπίδης Παν. 460
Πρόσληψη 914 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ71-Δασκάλων ΕΑΕ και 144 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ61-Νηπιαγωγών ΕΑΕ και ΠΕ60.50-Νηπιαγωγών 08 Οκτώβριος 2015 Καπίδης Παν. 509
Οριστικοί πίνακες κατάταξης αναπληρωτών ΠΕ29 και ΕΒΠ 2015-16 02 Οκτώβριος 2015 Καπίδης Παν. 512
Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ πλήρους ωραρίου διαφόρων κλάδων 02 Οκτώβριος 2015 Καπίδης Παν. 495
Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης ΕΑΕ σχολικού έτους 2015-2016 01 Οκτώβριος 2015 Καπίδης Παν. 321
1η ανάρτηση πινάκων κατάταξης ανά κλάδο και ειδικότητα των υποψήφιων αναπληρωτών στα πρότυπα και στα πειραματικά σχολεία 29 Σεπτέμβριος 2015 Καπίδης Παν. 372
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ73 για ένταξη στον Ενιαίο Πίνακα Εκπαιδευτικών Μειονοτικού Προγράμματος Μειονοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θράκης σχολ. έτους 2015-2016 24 Σεπτέμβριος 2015 Καπίδης Παν. 438
Τοποθετήσεις αποσπασμένων ΠΕ11 και προσωρινές τοποθετήσεις ΠΕ11 (16-9-15) 16 Σεπτέμβριος 2015 Καπίδης Παν. 744
Ανακλήσεις αποσπάσεων σε Δ/νσεις ΠΕ και Περιφερειακές (16-9-15) 16 Σεπτέμβριος 2015 Καπίδης Παν. 431
Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου με αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα για την στελέχωση των Πειραματικών και Προτύπων Σχολείων (16-9-15) 16 Σεπτέμβριος 2015 Καπίδης Παν. 430
Υποβολή ενστάσεων κατά προσωρινών πινάκων αναπληρωτών εκπ/κών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών σχολ. έτους 2015-2016 (15-9-15) 16 Σεπτέμβριος 2015 Καπίδης Παν. 374
Ανάρτηση προσωρινών πινάκων αναπληρωτών εκπ/κών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών σχολ. έτους 2015-2016 (14-9-15) 16 Σεπτέμβριος 2015 Καπίδης Παν. 387
Αποσπάσεις, ανακλήσεις και τροποποιήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ ΣΕ ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2015-2016 (15-9-15) 16 Σεπτέμβριος 2015 Καπίδης Παν. 399
Πίνακας Τοποθετήσεων αποσπασμένων ΠΕ70 και ΠΕ60 και ειδικοτήτων και Πίνακας προσωρινών τοποθετήσεων ειδικοτήτων 14 Σεπτέμβριος 2015 Καπίδης Παν. 1147
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ- Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες των χωρών περιοχής ευθύνης των Συντονιστικών Γραφείων Βρυξελλών, Γιοχάνεσμπουργκ, Καϊρου, Κορυτσάς, Κωνσταντινούπολης, Λονδίνου, Μαριούπολ 14 Σεπτέμβριος 2015 Καπίδης Παν. 376
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ- Κύρωση τελικών πινάκων επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών προς απόσπαση στις σχολικές μονάδες των περιοχών Βερολίνου, Μονάχου, Ντύσσελντορφ και Στουτγάρδης για το σχολικό έτος 2015-2016 14 Σεπτέμβριος 2015 Καπίδης Παν. 305
2η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 14 Σεπτέμβριος 2015 Καπίδης Παν. 538
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για πρόσληψη ως αναπληρωτών πλήρους ωραρίου, σχολικού έτους 2015-2016, για τα Πρότυπα και τα Πειραματικά Σχολεία Ρόδου. 08 Σεπτέμβριος 2015 Καπίδης Παν. 672
Πρόσκληση ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ Κιλκίς και μετατιθέμενων στο ΠΥΣΠΕ Κιλκίς ,κλάδων ΠΕ05,ΠΕ06,ΠΕ07,ΠΕ11,ΠΕ16,ΠΕ19-20 για δηλώσεις προσωρινής τοποθέτησης (4-9-15) 04 Σεπτέμβριος 2015 Καπίδης Παν. 864
Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολ. έτους 2015-2016 03 Σεπτέμβριος 2015 Καπίδης Παν. 460
Αποζημίωση λόγω μετάθεσης 02 Σεπτέμβριος 2015 Καπίδης Παν. 1302
top