Εμφάνιση # 
Τίτλος Ημερομηνία Αρθρογράφος Επισκ.
Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70 και ΠΕ60 στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3 του Ε.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 για το διδακτικό έτος 2014-2015 (9-3-2015) 09 Μάρτιος 2015 Καπίδης Παν. 429
Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (9-3-2015) 09 Μάρτιος 2015 Καπίδης Παν. 408
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (6-3-2015) 06 Μάρτιος 2015 Καπίδης Παν. 758
Πρόσληψη Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών ΠΕ70 στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία - ΑΠ1, ΑΠ2 και ΑΠ3» (20-2-2015) 24 Φεβρουάριος 2015 Καπίδης Παν. 398
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διορισμό εκπαιδευτικών στις θέσεις των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης της Χώρας 18 Φεβρουάριος 2015 Καπίδης Παν. 422
Συνδιοργάνωση Ημερίδας με θέμα ««Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Ασφάλεια στο Διαδίκτυο», ΝΟΕΣΙΣ, Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο», Παρατηρητήριο Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού 10 Φεβρουάριος 2015 Καπίδης Παν. 463
Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Δασκάλων ΕΑΕ, Νηπιαγωγών ΕΑΕ) και Δασκάλων (22-1-2015) 23 Ιανουάριος 2015 Καπίδης Παν. 492
Τροποποίηση πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.4316/2014, περί κατάταξης των υποψηφίων που κατέστησαν πτυχιούχοι μετά από συμμετοχή στην ίδια εξεταστική περίοδο 22 Ιανουάριος 2015 Καπίδης Παν. 444
Ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου επί του επιδόματος ευθύνης 19 Ιανουάριος 2015 Καπίδης Παν. 1022
Ενημέρωση για εξετάσεις Ελληνομάθειας 08 Ιανουάριος 2015 Καπίδης Παν. 507
Πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού 05 Ιανουάριος 2015 Καπίδης Παν. 460
Προσλήψεις 14 αναπληρωτών Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΠΕ60.50), 20 αναπληρωτών Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΠΕ71 και ΠΕ70.50) και 27 αναπληρωτών Δασκάλων (ΠΕ70) ΕΣΠΑ ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3 (12-12-2014) 15 Δεκέμβριος 2014 Καπίδης Παν. 519
Προσλήψεις 6 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Δασκάλων ΕΑΕ ΠΕ71 και ΠΕ70.50) και 4 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70- Δασκάλων ως προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2014-2015 (12-12-2014) 15 Δεκέμβριος 2014 Καπίδης Παν. 432
Πίνακες μορίων αιτούντων μετάθεση σχολικού έτους 2014-15 15 Δεκέμβριος 2014 Καπίδης Παν. 1667
Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών μειωμένου ωραρίου κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας και ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (8-12-2014) 09 Δεκέμβριος 2014 Καπίδης Παν. 606
Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, ΠΕ16.01-Μουσικής, ΠΕ19_20-Πληροφορικής και ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών στα Δημοτικά Σχολεία ΕΣΠΑ 2007-2013 (8-12-2014) 09 Δεκέμβριος 2014 Καπίδης Παν. 481
Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2015-2016 04 Δεκέμβριος 2014 Καπίδης Παν. 467
Ανακοινοποίηση των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΑΕ στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3 για το διδακτικό έτος 2014-2015 (3-12-2014) 04 Δεκέμβριος 2014 Καπίδης Παν. 427
Τροποποίηση εγκυκλίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-15 και παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης 02 Δεκέμβριος 2014 Καπίδης Παν. 484
Tροποποίηση του χρονοδιαγράμματος εφαρμογής της αξιολόγησης 27 Νοέμβριος 2014 Καπίδης Παν. 690
Πρόσληψη Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ16.01, ΠΕ19 και ΠΕ32 στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας – Άξονας Προτεραιότητας 2» (21-11-2014) 24 Νοέμβριος 2014 Καπίδης Παν. 525
Πρόσληψη Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων "ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα Δημοτικά Σχολεία" 24 Νοέμβριος 2014 Καπίδης Παν. 460
Πρόσκληση συμμετοχής εκπαιδευτικών σε τριήμερο Σεμινάριο - Εργαστήριο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Π.Ε.Παραδοσιακοί Οικισμοί και Φύση 21 Νοέμβριος 2014 Καπίδης Παν. 451
Προσλήψεις αναπληρωτών Δασκάλων ΕΑΕ και αναπληρωτών Δασκάλων του ενιαίου πίνακα γενικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3 (17-11-2014) 19 Νοέμβριος 2014 Καπίδης Παν. 459
Προσλήψεις 5 εκπαιδευτικών Δασκάλων ΕΑΕ ως προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2014-2015 (17-11-2014) 19 Νοέμβριος 2014 Καπίδης Παν. 414
Εφαρμογή της αξιολόγησης στο πλαίσιο του Π.Δ. 152/2013 10 Νοέμβριος 2014 Καπίδης Παν. 709
Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (7-11-2014) 10 Νοέμβριος 2014 Καπίδης Παν. 508
Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων (Β) – ΑΠ 1, ΑΠ 2, ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013 για το διδ. έτος 2014-15 10 Νοέμβριος 2014 Καπίδης Παν. 459
Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών στα Δημοτικά Σχολεία σε Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.) 10 Νοέμβριος 2014 Καπίδης Παν. 440
Προσλήψεις αναπληρωτών Νηπιαγωγών ειδικής αγωγής στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες - ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3» 10 Νοέμβριος 2014 Καπίδης Παν. 455
top