Τοποθέτηση αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕ60 ΕΣΠΑ και αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕ60 ΕΣΠΑ 5-4-2017


Τοποθέτηση ΠΕ60 ΕΣΠΑ και αναγνώριση προϋπηρεσίας ΠΕ60 ΕΣΠΑ 5-4-2017   pdf-icon

 

 

top