Παρουσιάσεις Δ/ντη Δ/νσης Α/θμιας ΚιλκίςΠαρατηρητήριο Σχολικού Εκφοβισμού και Βίας   pdf-icon


 Σχέσεις Σχολείου-Οικογένειας                ppt icon  


Πειθαρχικό Δίκαιο ΦΕΚ                        pdf-icon


Πειθαρχικό Δίκαιο παρουσίαση                 ppt icon


Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο ΦΕΚ                     pdf-icon


 

top