Σχολικοί Σύμβουλοι


 

Θέση: Ονοματεπώνυμο: Πληροφορίες:
Σχολική Σύμβουλος 1ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Κιλκίς Ιωάννα Αρβανίτη info2
Σχολικός Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Κιλκίς Πάρης Παπαδόπουλος info2
Σχολικός Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Κιλκίς Ιωάννης Τρικκαλιώτης info2
Σχολικός Σύμβουλος 38ης Εκπ/κής Περιφ. Προσχολικής Αγωγής Κιλκίς Μαρία Παπαδοπούλου info2
Σχολική Σύμβουλος 7ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Μαρίνα Πατσίδου-Ηλιάδου info2
Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 05 Λέων Γ Παρτσανάκης info2
Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 06 Αλεξάνδρα Αναστασιάδου info2
Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 07 Σουλτάνα Παπαδημητρίου info2

Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 11

Απόστολος Ντάνης info2

Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 16

Παναγιώτα Τηγανούρια info2
top