Αξιολόγηση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου (4-12-2017)

Εκτύπωση

   Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων η εγκύκλιος αξιολόγησης μαθητών του δημοτικού σχολείου.

 

   Η εγκύκλιος σε μορφή  PDF