Διαδικασία προμήθειας Βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας για τις Ε΄ και Στ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου κατά το σχολικό έτος 2013-2014

 

   Διαδικασία προμήθειας Βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής    word icon

 

 

 Διαδικασία ΠρομΠίνακας                                   word icon

 

 Έγκριση καταλόγου κατάλληλων βιβλίων Γαλλικής            pdf-icon

 

 

Έγκριση καταλόγου κατάλληλων βιβλίων Γερμανικής           pdf-icon

 

 

Πίνακας αποδεκτών εκδοτικών οίκων 2013-14 γαλ γερ         Excel-icon

Επικοινωνία

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς

Αγίου Γεωργίου 1,61100 Κιλκίς

Τηλ.: 23410 24628, 23410 25510
Fax : 23410 22439

Email: mailatdipe.kil.sch.gr