Αιτήσεις αναπληρωτών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών και στους πίνακες διορισμών σχολ. έτους 2012-2013, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/19.05.2010 τ.Α΄)

Αίτηση αναπληρωτών 2012-2013 word icon
Αίτηση αναπληρωτών 2012-2013 (ΚΟΙΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ) word icon
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Α_ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  Excel-icon
ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ  Excel-icon
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ word icon

Επικοινωνία

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς

Αγίου Γεωργίου 1,61100 Κιλκίς

Τηλ.: 23410 24628, 23410 25510
Fax : 23410 22439

Email: mailatdipe.kil.sch.gr