Πίνακες μορίων για τις μεταθέσεις εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Πίνακες με τα μόρια και τις προτιμήσεις εκπ/κών Π.Ε Κιλκίς  Excel-icon

Σημείωση: Δεν περιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί που έχουν έρθει με ματάθεση στη Διεύθυνσή μας.

Επικοινωνία

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς

Αγίου Γεωργίου 1,61100 Κιλκίς

Τηλ.: 23410 24628, 23410 25510
Fax : 23410 22439

Email: mailatdipe.kil.sch.gr