Επίδομα αδείας 2012

Εκτύπωση

    Μετά από επικοινωνία που είχαμε με την ενιαία αρχή πληρωμών το επίδομα αδείας 2012 θα καταβληθεί  την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012, σε όλους τους μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

    Η αποζημίωση απόλυσης των αναπληρωτών θα καταβληθεί με την μισθοδοσία Ιουνίου την Τρίτη 10 Ιουλίου 2012.