Προκήρυξη Θέσης Υπευθύνου Π.Ε., Α.Υ. και Π.Θ. στη Δ/νση Π.Ε. Κιλκίς

Ο Διευθυντής Δ/νσης Π.Ε. Κιλκίς καλεί τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για τη στελέχωση μίας (1) θέσης Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,Αγωγής Υγείας και Πολιτιστικών Θεμάτων της Δ/νσής μας, να υποβάλλουν την αίτησή τους στην έδρα της Διεύθυνσης Αγίου Γεωργίου 1, από 13/8/2012 έως 23/8/2012 μέχρι τις 14.00΄. (Συνημμένα, η εγκύκλιος υπ' αριθμ. πρωτ. 93006/Γ7/10-08-2012 του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.)

Επικοινωνία

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς

Αγίου Γεωργίου 1,61100 Κιλκίς

Τηλ.: 23410 24628, 23410 25510
Fax : 23410 22439

Email: mailatdipe.kil.sch.gr