Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τουριστικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής

   Το Ολοήμερο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς, στα πλαίσια του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης «Πολυμερής Σχολική Σύμπραξη COMENIUS», ζητά από Γραφεία Γενικού Τουρισμού με ειδικό σήμα και άδεια λειτουργίας από τον ΕΟΤ κατάθεση προσφορών που να αφορούν στην απλή μετακίνηση και στη διαμονή με πρωινό για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής στην Hunedoara της Ρουμανίας (χώρα υποδοχής), σύμφωνα με την Υ.Α. 129287/Γ2/2011 άρθρο 14 (ΦΕΚ 2769/τ. Β΄/2-12-2011). Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της πιο αξιόλογης, οικονομικά και ποιοτικά και αναφορικά με την ασφάλεια και ικανοποίηση των μαθητών/τριών μας και των συνοδών τους, προσφοράς τουριστικού γραφείου

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μεταφορτώσουν το πλήρες έγγραφο   word icon

Επικοινωνία

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς

Αγίου Γεωργίου 1,61100 Κιλκίς

Τηλ.: 23410 24628, 23410 25510
Fax : 23410 22439

Email: mailatdipe.kil.sch.gr