Προγραμματισμός λειτουργίας Ολοήμερου Προγράμματος Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων και Ολοήμερων ΕΑΕΠ, για το σχολικό έτος 2013-2014

 

 

   Για τον προγραμματισμό λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων (Δημοτικών- Νηπιαγωγείων), για το σχολικό έτος 2013-2014, καθώς και για τον προγραμματισμό λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) για το σχολικό έτος 2013-2014, συμβουλευτείτε τα παρακάτω σχετικά έγγραφα:

 

   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΩΝ 2013-2014   word icon

 

   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΑΕΠ 2013-14          word icon

 

 

   Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ     Excel-icon

 

 

   Aίτηση - Δήλωση γονέα 2013-14         Excel-icon

 

 

  

Επικοινωνία

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς

Αγίου Γεωργίου 1,61100 Κιλκίς

Τηλ.: 23410 24628, 23410 25510
Fax : 23410 22439

Email: mailatdipe.kil.sch.gr