Ισολογισμός-Απολογισμός

Ισολογισμός Απολογισμός  Ιουλίου 2021 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός  Ιουνίου 2021 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός  Μάιος 2021 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός  Απρίλιος 2021 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός  Μαρτίος 2021 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός  Φεβρουάριος 2021 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός Ιανουάριος 2021 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός Δεκέμβριος 2020 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός Νοέμβριος 2020 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός Oκτώβριος 2020 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός Σεπτέμβριος 2020 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός Αύγουστος 2020 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός Ιούλιος 2020 pdf icon 
Ισολογισμός Απολογισμός Ιούνιος 2020 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός Μάιος 2020 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός Απρίλιος 2020 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός Μάρτιος 2020 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός Φεβρουάριος 2020 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός  Ιανουάριος 2020
pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός  Δεκέμβριος 2019 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός  Νοέμβριος 2019 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός  Οκτώβριος 2019 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός Σεπτέμβριος 2019 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός  Αύγουστος 2019 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός  Ιούλιος 2019 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός  Ιούνιος 2019 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός  Μάιος 2019 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός  Απρίλιος 2019 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός  Μάρτιος 2019 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός  Φεβρουάριος 2019 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός  Ιανουάριος 2019 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός  Δεκέμβριος 2018 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός  Νοέμβριος 2018 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός  Οκτώβριος 2018 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός  Σεπτέμβριος 2018 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός Αύγουστος 2018 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός Ιούλιος 2018 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός Ιούνιος 2018 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός Μάιος 2018 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός Απρίλιος 2018 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός Μάρτιος 2018 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός Φεβρουάριος 2018 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός Ιανουάριος 2018 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός Δεκέμβριος 2017 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός Νοέμβριος 2017 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός Οκτώβριος 2017 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός Σεπτέμβριος 2017 pdf icon
Ισολογισμός Απολογισμός Αύγουστος 2017 pdf icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Ιούλιος 2017   pdf icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Ιούνιος 2017    pdf icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Μάιος 2017    pdf icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Απρίλιος 2017    pdf icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Μάρτιος 2017 pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Φεβρουάριος 2017 pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Ιανουάριος 2017 pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Δεκέμβριος 2016 pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Νοέμβριος 2016 pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Οκτώβριος 2016 pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Σεπτέμβριος 2016 pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Αύγουστος 2016 pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Ιούλιος 2016 pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Ιούνιος 2016 pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Μάιος 2016 pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Απρίλιος 2016       pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Μάρτιος 2016 pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Φεβρουάριος 2016 pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Ιανουάριος 2016 pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Δεκέμβριος 2015 pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Νοέμβριος 2015 pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Οκτώβριος 2015 pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Σεπτέμβριος 2015 pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Αύγουστος 2015 pdf-icon
 Ισολογισμός Απολογισμός Ιούλιος 2015 pdf-icon

Επικοινωνία

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς

Αγίου Γεωργίου 1,61100 Κιλκίς

Τηλ.: 23410 24628, 23410 25510
Fax : 23410 22439

Email: mailatdipe.kil.sch.gr