Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων, από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Κιλκίς, για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής-επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων

Εκτύπωση

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων, από το 4ο Δ.Σ. Κιλκίς, για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής-επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων.

      Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς η Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019, ώρα 10:00. 

   Δείτε την πρόσκληση