Έντυπα Αιτήσεων Αδείας

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟ
ΛΗΨΗΣ
1. Αίτηση Άδειας Ανατροφής 3 μηνών word icon
2. Αίτηση Άδειας Ανατροφής word icon
3. Αίτηση Άδειας Άνευ Αποδοχών word icon
4. Αίτηση Άδειας για Ασθένεια Τέκνου word icon
5. Αίτηση Άδειας Κύησης
word icon
6. Αίτηση Άδειας Λοχείας word icon
7. Αίτηση Άδειας Προγεννετικού Ελέγχου word icon
8. Αίτηση Άδειας Σχολικής Επίδοσης word icon
9. Αίτηση Αιμοδοτικής Άδειας word icon
10. Αίτηση Αναρρωτικής Άδειας word icon
11. Αίτηση Αναρρωτικής με Υπεύθυνη Δήλωση word icon
12. Αίτηση Ειδικής Άδειας Αναπηρίας word icon
13. Αίτηση Ειδικής Άδειας Γάμου word icon
14. Αίτηση Ειδικής Άδειας ΓέννησηςΤέκνου word icon
15. Αίτηση Ειδικής Άδειας Γυναικολογικού Ελέγχου
word icon
16. Αίτηση Ειδικής Άδειας Δίκης word icon
17. Αίτηση Ειδικής Άδειας Εκλογών word icon
18. Αίτηση Ειδικής Άδειας Εξετάσεων word icon
19. Αίτηση Ειδικής Άδειας Μ.Ι.Υ.Α. word icon
20. Αίτηση Ειδικής Άδειας Νοσήματος word icon
21. Αίτηση Ειδικής Άδειας Πένθους word icon
22. Αίτηση Επιμορφωτικής Άδειας word icon
23. Αίτηση Κανονικής Άδειας Κυοφορίας word icon
24. Αίτηση Κανονικής Άδειας word icon
25.  Αίτηση Μειωμένου Ωραρίου word icon
26.  Αίτηση Συνδικαλιστικής Άδειας
word icon
27.  Αίτηση Αναρρωτικής Άδειας Ειδικού Σκοπού - Covid 19 word icon
28.  Αίτηση Άδειας Ευπαθών Ομάδων - Covid 19 word icon

Επικοινωνία

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς

Αγίου Γεωργίου 1,61100 Κιλκίς

Τηλ.: 23410 24628, 23410 25510
Fax : 23410 22439

Email: mailatdipe.kil.sch.gr