Έντυπα Αιτήσεων Αδείας

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟ
ΛΗΨΗΣ
1. Αιμοδοτική word icon
2. Ανατροφής (9μηνη - 6μηνη) word icon
3. Ανατροφής (3τέκνα) word icon
4. Αναρρωτική με Ιατρική Γνωμάτευση word icon
5. Αναρρωτική με Υπεύθυνη Δήλωση word icon
6. Άνευ αποδοχών word icon
7. Ειδική αναπηρίας word icon
8. Ειδική ασθένειας τέκνου word icon
9. Ειδική γάμου
word icon
10. Ειδική γέννησης τέκνου
word icon
11. Ειδική Δικαστηρίου word icon
12. Ειδική εκλογική word icon
13. Ειδική εξετάσεων word icon
14. Ειδική θανάτου συγγενικού προσώπου έως Β΄ βαθμού word icon
15. Ειδική νοσήματος
word icon
16. Ειδική ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού word icon
17. Επιμορφωτική
word icon
18. Κανονική word icon
19. Κύησης word icon
20. Κυοφορίας κανονική (Επαπειλούμενη εγκυμοσύνη)
word icon
21. Λοχείας word icon
22. Μειωμένου ωραρίου word icon
23. Συνδικαλιστική
word icon
24. Σχολικής παρακολούθησης word icon

Επικοινωνία

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς

Αγίου Γεωργίου 1,61100 Κιλκίς

Τηλ.: 23410 24628, 23410 25510
Fax : 23410 22439

Email: mailatdipe.kil.sch.gr