Έντυπα Αιτήσεων Μετάθεσης - Τοποθέτησης

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟ
ΛΗΨΗΣ
1. Δήλωση βελτίωσης θέσης word icon
2. Δήλωση βελτίωσης θέσης-οριστικης τοποθέτησης ΣΜΕΑΕ word icon
3. Δήλωση οριστικής τοποθέτησης από Διάθεση word icon
4. Δήλωση οριστικής τοποθέτησης μετατιθέμενων word icon
5. Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης εκπαιδευτικών από Διάθεση word icon
6. Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης αποσπασμένων word icon
7. Δήλωση τοποθέτησης από Λειτουργική Υπεραριθμία
word icon

Επικοινωνία

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς

Αγίου Γεωργίου 1,61100 Κιλκίς

Τηλ.: 23410 24628, 23410 25510
Fax : 23410 22439

Email: mailatdipe.kil.sch.gr