Διάφορα Έντυπα

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΡΧΕΙΟ ΛΗΨΗΣ
1.    Απαιτούμενα δικαιολογητικά
word icon
2.    Αίτηση παραίτησης
word icon
3.   Αίτηση για απονομή ΓΛΚ
pdf icon
4.   Υπεύθυνη δήλωση συνταξιούχου 
word icon
5.    Αίτηση παραίτησης λόγω θανάτου
word icon

 

 

 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΡΧΕΙΟ ΛΗΨΗΣ
1.    Αίτηση απλή word icon
2.    Αίτηση άσκησης ιδιωτικού έργου word icon
3.   Υπεύθυνη δήλωση οικογενειακής παροχής
word icon
4.   Υπεύθυνη δήλωση για αναγνώριση προϋπηρεσίας (μονίμων εκπαιδευτικών) word icon
5.   Βεβαίωση κίνησης για μετάβαση από και προς την εργασία word icon
6.   Βεβαίωση Κυκλοφορίας Ανήλικου Μαθητή/Μαθήτριας word icon

Επικοινωνία

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς

Αγίου Γεωργίου 1,61100 Κιλκίς

Τηλ.: 23410 24628, 23410 25510
Fax : 23410 22439

Email: mailatdipe.kil.sch.gr