Παραιτήσεις Εκπαιδευτικών - Λύση Υπαλληλικής Σχέσης λόγω συνταξιοδότησης

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΡΧΕΙΟ ΛΗΨΗΣ
1.    Απαιτούμενα δικαιολογητικά
word icon
2.    Αίτηση παραίτησης
word icon
3.   Αίτηση για απονομή ΓΛΚ
pdf icon
4.   Υπεύθυνη δήλωση συνταξιούχου 
word icon
5.    Αίτηση παραίτησης λόγω θανάτου
word icon

 

 

 

 

Επικοινωνία

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς

Αγίου Γεωργίου 1,61100 Κιλκίς

Τηλ.: 23410 24628, 23410 25510
Fax : 23410 22439

Email: mailatdipe.kil.sch.gr