Έντυπα Αιτήσεων Αδείας ΕΣΠΑ

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΕΙΟ
ΛΗΨΗΣ
1. Αιμοδοτική ΕΣΠΑ word icon
2. Αναρρωτική με Ιατρική Γνωμάτευση ΕΣΠΑ word icon
3. Ειδική αναπηρίας ΕΣΠΑ word icon
4. Ειδική γάμου ΕΣΠΑ word icon
5. Ειδική γέννησης τέκνου ΕΣΠΑ word icon
6. Ειδική Δικαστηρίου ΕΣΠΑ word icon
7. Ειδική εκλογική ΕΣΠΑ word icon
8. Ειδική εξετάσεων ΕΣΠΑ word icon
9. Ειδική νοσήματος ΕΣΠΑ word icon
10. Επιμορφωτική ΕΣΠΑ word icon
11. Κανονική ΕΣΠΑ word icon
12. Κύησης-μητρότητας ΕΣΠΑ word icon
13. Λοχείας ΕΣΠΑ word icon
14. Μειωμένου ωραρίου ΕΣΠΑ word icon
15. Συνδικαλιστική ΕΣΠΑ word icon
16. Σχολικής παρακολούθησης ΕΣΠΑ word icon

Επικοινωνία

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς

Αγίου Γεωργίου 1,61100 Κιλκίς

Τηλ.: 23410 24628, 23410 25510
Fax : 23410 22439

Email: mailatdipe.kil.sch.gr