Διεύθυνση

ΑρμοδιότητεςΑντικείμενα  Ονοματεπώνυμο
     Εξωτερικό/εσωτερικό τηλ.
Ε-mail επικοινωνίας
Διευθυντής
Μαρκάδας Σωτήριος

 23410-75403 

FAX:23410-28013

diefthatdipe.kil.sch.gr
Τμήμα Α΄ Διοικητικού

Προϊσταμένη Τμήματος Α΄ Διοικητικού

Ευρωπαϊκά προγράμματα, συγχωνεύσεις-καταργήσεις-ιδρύσεις σχολικών μονάδων, χωροταξική κατανομή, Αναπληρωτές ΕΣΠΑ, ΟΠΣΥΔ αναπληρωτών, Απογραφή αναπληρωτών, Οδοιπορικά αναπληρωτών, payroll ΕΣΠΑ, invoices

Χιονίδου Μαρία 23410-25510 εσωτ.7 
Πρωτόκολλο, Αρχειοθέτηση, Ταχυδρομείο
Κουκουρδέλης Χρήστος-Πύλης Δημήτρης 23410-25510 23410-29397, εσωτ.5 mailatdipe.kil.sch.gr 
Τμήμα Β΄ Οικονομικού
Προϊστάμενος Τμήματος Β΄ Οικονομικού Διαμαντόπουλος Θόδωρος  23410-24851, εσωτ.4  misthodatdipe.kil.sch.gr 
Μισθοδοσία μονίμων, Χορήγηση ΜΚ, Απογραφή μονίμων Διαμαντόπουλος Θόδωρος,
Σεραφή Δέσποινα
23410-24851, εσωτ.4  misthodatdipe.kil.sch.gr 
Μεταφορές Μαθητών - Συντάξεις

Δερβεντλή Άννα

 23410-27053

23410-29398

23410-25510,  εσωτ. 7

metaforesatdipe.kil.sch.gr 
Τμήμα Γ΄ Προσωπικού

Προϊσταμένη Τμήματος Γ΄ Προσωπικού

 Γραμματέας Π.Υ.Σ.Π.Ε.,αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας, αναγνώριση συνάφειας τίτλων σπουδών, άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου,θέματα υπηρεσιακής κατάστασης μόνιμου  προσωπικού

Ντίνου Στεφανία 23410-25510, εσωτ.2 pyspeatdipe.kil.sch.gr 
     Γραμματεία Διεύθυνσης (έλεγχος γνησιότητας πτυχίων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών)

Σπυριάδου   Δέσποινα

Παπαλαζάρου Γεωργία

23410-25510, εσωτ.2    
Αποσπάσεις-Μεταθέσεις, ΟΠΣΥΔ - eData, Αποστολή‐παραλαβή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, Αναπληρώτρια γραμματέας Π.Υ.Σ.Π.Ε., Κενά-Πλεονάσματα

Ερμείδου Χρυσάνθη

23410-24628, εσωτ.1

FAX:23410-22439

mailatdipe.kil.sch.gr  
Τμήμα Αδειών - Συντάξεις
Τσινίδου Σοφία    23410-25510 23410-29397, εσωτ.6
adeies-kilatdipe.kil.sch.gr 
Τμήμα Δ΄ Πληροφορικής

Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Δ΄ Πληροφορικής,

Υπεύθυνη Myschool, Μηχανοργάνωση Διεύθυνσης, Διαχείριση ιστοσελίδας

Οδοιπορικά Ειδικοτήτων & Διευθυντή, Υπερωρίες ολιγοθέσιων σχολείων, αποσπασμένων εκπαιδευτικών σε βουλευτικά γραφεία, Ξενόγλωσσα Βιβλία, Αποζημιώσεις δικαστικών αποφάσεων, Λοιπές Δαπάνες

Ορφανίδου Μαρία 23410-25510, εσωτ.4

tdapanonatdipe.kil.sch.gr

tmmyschoolatdipe.kil.sch.gr 

Myschool, Μηχανοργάνωση Διεύθυνσης, Διαχείριση ιστοσελίδας,

Υποστήριξη Γραμματείας Π.Υ.Σ.Π.Ε

Δρίνη Φωτεινή

23410-25510

εσωτ. 1

pyspeatdipe.kil.sch.gr
Τμήμα Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων
Προϊστάμενος. Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων  Γρόζος Αλέξανδρος 23410-28246, εσωτ.3 ekpthematdipe.kil.sch.gr

 

 

Υποκατηγορίες

Επικοινωνία

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς

Αγίου Γεωργίου 1,61100 Κιλκίς

Τηλ.: 23410 24628, 23410 25510
Fax : 23410 22439

Email: mailatdipe.kil.sch.gr