Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου

Εκτύπωση

 

Θέση Ονοματεπώνυμο Πληροφορίες
   Συντονιστής Εκπ. Έργου  ΠΕ60 (4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Τσιγαρίδα Κωνσταντίνα info2
   Συντονιστής Εκπ. Έργου  ΠΕ70 (4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.)

Εφραιμίδης Παύλος

Τσικαλάς Θεμιστοκλής

info2
   Συντονιστής Εκπ. Έργου  ΠΕ06 (4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Βρεττού Αθηνά info2
   Συντονιστής Εκπ. Έργου  ΠΕ11 (4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Σαρηβασιλείου Χαράλαμπος  info2
   Συντονιστής Εκπ. Έργου  ΠΕ86 (4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Εφόπουλος Βασίλειος  info2

   Συντονιστής Εκπ. Έργου Εκπαίδευσης για την Αειφορία 

Σταμπολίδης Νικόλαος  info2
   Συντονιστής Εκπ. Έργου Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης  Γκουβατζή Αναστασία info2