Σχολικές μονάδες αρμοδιότητας του Τσικαλά Θεμιστοκλή - Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ70 του 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς

Εκτύπωση

          Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου  ΠΕ70

Τσικαλάς Θεμιστοκλής

Σχολικές μονάδες αρμοδιότητας

 

Δημοτικά Σχολεία 1ο -2ο - 3ο Πολυκάστρου
Δημοτικό Σχολείο Άσπρου Δημοτικό Σχολείο Νέας Σάντας
Δημοτικό Σχολείο Γαλλικού Δημοτικό Σχολείο Πεδινού
Δημοτικό Σχολείο Καμπάνη Δημοτικό Σχολείο Πλατανιά
Δημοτικό Σχολείο Κρηστώνης Δημοτικό Σχολείο Ποντοηράκλειας