Εκπαιδευτική συνάντηση για τις Τάξεις Υποδοχής και Δ.Υ.Ε.Π. του Νομού Κιλκίς

Εκτύπωση

 

     Το 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, μαζί με τις Διευθύνσεις της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Κιλκίς, και τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων, διοργανώνει εκπαιδευτική συνάντηση με θέμα: «Λειτουργία των Δ.Υ.Ε.Π. και των Τάξεων Υποδοχής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση του Νομού Κιλκίς»

 

   Δείτε το έγγραφο εδώ.