Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπ/σης των Δομών Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) και των Τάξεων Υποδοχής (ΖΕΠ)

Εκτύπωση

 

   Σας γνωρίζουμε ότι στις 8 Μαρτίου 2019 και ώρες   08:30 έως 13:15 στο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σάντας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, θα πραγματοποιηθεί επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των Δ.Υ.Ε.Π. και ΖΕΠ (μόνο των τμημάτων εκπαίδευσης προσφύγων).

 

   Δείτε το έγγραφο εδώ.