Σχολικοί Σύμβουλοι

 

Θέση: Ονοματεπώνυμο: Πληροφορίες:
Σχολική Σύμβουλος 1ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Κιλκίς Ιωάννα Αρβανίτη info2
Σχολικός Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Κιλκίς

Ιωάννα Αρβανίτη 

Ιωάννης Τρικκαλιώτης

info2
Σχολικός Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Κιλκίς Ιωάννης Τρικκαλιώτης info2
Σχολικός Σύμβουλος 38ης Εκπ/κής Περιφ. Προσχολικής Αγωγής Κιλκίς Βέλκου Κυριακή info2
Σχολική Σύμβουλος 7ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Μαρίνα Πατσίδου-Ηλιάδου info2
Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 05 Λέων Γ Παρτσανάκης info2
Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 06 Αλεξάνδρα Αναστασιάδου info2
Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 07 Σουλτάνα Παπαδημητρίου info2

Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε. 11

Απόστολος Ντάνης info2

Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 16

Παναγιώτα Τηγανούρια info2

Επικοινωνία

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς

Αγίου Γεωργίου 1,61100 Κιλκίς

Τηλ.: 23410 24628, 23410 25510
Fax : 23410 22439

Email: mailatdipe.kil.sch.gr