Έντυπα ΕΣΠΑ

Σχολικό Έτος 2018-2019

Δικαιολογητικά για Εκπαιδευτικούς

Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών pdf icon

Υπέυθυνη Δήλωση μη αποδοχης πρόσληψηςpdf icon

 

Σχολικό Έτος 2017-2018

Δικαιολογητικά για Εκπαιδευτικούς

Δικαιολογητικά Πρόσληψης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών pdf icon

 

Υπέυθυνη Δήλωση μη αποδοχης πρόσληψηςpdf icon

 

Δικαιολογητικά για Σχολικές Μονάδες 

Πρόγραμμα Πρόληψης

Αναφορά

Ανάληψης

Ατομικά

Στοιχεία 

Παρουσιολόγια 

Δήλωση

Απεργίας 

Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών word icon word icon Excel-icon word icon 
Ένταξης Προσφυγόπαιδων word icon word icon Excel-icon word icon
ΕΚΟ word icon word icon Excel-icon word icon
Ενιαίου Τύπου Ολοημέρου ΔΣ  word icon word icon Excel-icon  word icon
Ενίσχυσης Προσχολικής Εκπαίδευσης   word icon word icon Excel-icon  word icon
Εξατομικευμένης word icon word icon Excel-icon  word icon
Εξειδικευμένη word icon word icon Excel-icon word icon
Εξειδικευμένη - ΠΕΠ word icon word icon Excel-icon word icon
Π.Δ.Ε word icon word icon Excel-icon word icon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχολικό Έτος 2015-2016

Οδηγίες συμπλήρωσης Παρουσιολογίου  word icon

Παρουσιολόγιο Εξειδικευμένης ΑΠ2    Excel-icon

Παρουσιολόγιο Εξατομικευμένης      Excel-icon

Παρουσιολόγιο ΠΕΠ Εξειδικευμένης       Excel-icon

Νέο Παρουσιολόγιο ΕΑΕΠ ΑΠ2            Excel-icon

Νέο Παρουσιολόγιο Νέο Σχολείο          Excel-icon

Παρουσιολόγιο ΠΔΕ 2015-2016          Excel-icon

Παρουσιολόγιο Ολοήμερα Δημοτικά 2015-2016          Excel-icon

Επικοινωνία

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Ν. Κιλκίς

Αγίου Γεωργίου 1,61100 Κιλκίς

Τηλ.: 23410 24628, 23410 25510
Fax : 23410 22439

Email: mailatdipe.kil.sch.gr