Αφίσες ΕΣΠΑ 2015-16

Εκτύπωση

 

«Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα» στους Άξονες Προτεραιότητας 1 ,2, και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» afisa_eaep.jpg

 

 

Πρόγραμμα Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Συναφούς Εξοπλισμού σε δημοτικά σχολεία για μια Ψηφιακά Υποστηριζόμενη διδασκαλία ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3   Eisagogi_Ilektronikon_Ypologiston_P133.jpg
 

 

 

 

 Ανάπτυξη και λειτουργία Δικτύου, Πρόληψης και Αντιμετώπισης των φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3  

 pdf-icon

 

 

 Λογότυπος Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού   pdf-icon

 

 

 

«Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» ΑΠ 1, 2, και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  

pdf-icon

 

 

 

«Πρόγραμμα Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» στους άξονες προτεραιότητας 1,2 & 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»   

   pdf-icon