Δικαιολογητικά πρόσληψης των εκπαιδευτικών Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. που πρόκειται να προσληφθούν ως αναπληρωτές μέσω Έργων ΕΣΠΑ και ΠΔΕ

Εκτύπωση

 

   Ενημερωτικό Σημείωμα   word icon

 

   Δικαιολογητικά Πρόσληψης   word icon